אשפגון | טוחן אשפה | טוחני אשפה | מטבחים
banner ashpagon

לשירות והזמנות:
052-6088642
09-8784220

הדרך הנוחה והמהירה לסילוק שאריות מזון ואשפה אורגנית מהמטבח

פתרון תקלות

לפני קריאה לשרות אנא בדוק:

רעש חזק:
הפסק את פעולת הטוחן, הוצא את מגן ההתזה, חפש בעזרת פנס את גורם הרעש והוציאו בעזרת מלקחים. ודא שהמדחפים על צלחת הטחינה נעים חופשי (מסתובבים סביב הציר שלהם חצי סבוב) ולא, שחרר אותם בעזרת שני מברגים.


הטוחן אינו פועל:
1) נתק אותו ממקור הזרם. הוצא את מגן ההתזה, האר בפנס את תא הטחינה, ודא בעזרת כף עץ או מברג ארוך שצלחת הטחינה בתחתית תא הטחינה מסתובבת חופשי. במקרה והיא לא מסתובבת נקה בעזרת מברג ארוך או סכין ארוך עם שפיץ את החריצים בטבעת הטחינה ואת 3 החריצים בצלחת הטחינה. במידה ותקועה חתיכה באחד החריצים יש לדחוף אותה בעזרת המברג כך שתיפול מתחת לצלחת הטחינה. לאחר ניקוי החריצים סובב את צלחת הטחינה בעזרת המברג עד שהיא מסתובבת חופשי. (להמחשה ראה תמונות ) המתן חמש דקות לקירור המנוע ולחץ על כפתור האתחול הנמצא בצד הטוחן ובחלקו התחתון.
2) ודא שבשקע הטוחן יש מתח וחוט החשמל של הטוחן מחובר לשקע.
3) ודא שמפסק האוויר פועל-כאשר לוחצים על לחצן האוויר ומרפים (כפתור ההפעלה על הכיור או השיש) נשמעת נקישה חלשה מהמפסק הנמצא בארון מתחת לכיור.אם אינך שומע נקישה בדוק
שצינורית האוויר מחוברת ללחצן האוויר מתחת לכיור בצדה האחד ולמפסק האוויר בצדה השני.


הטוחן פועל והמים בכיור לא "יורדים" :
במקרה שפעולת הטוחן גורמת למערבולת מים בכיור והמים לא מתנקזים לביוב-הפסק מיד את פעולת הטוחן ושחרר את הסתימה בצנרת הביוב-אם אין לך את הידע והכלים הדרושים לפתיחת הסתימה הזמן שרברב המתמחה בפתיחת סתימות בביוב.