אשפגון | טוחן אשפה | טוחני אשפה | מטבחים
banner ashpagon

לשירות והזמנות:
052-6088642
09-8784220

הדרך הנוחה והמהירה לסילוק שאריות מזון ואשפה אורגנית מהמטבח
רשימת המאמרים:

order with ashpagon

השימוש בטוחני אשפה ביתים בישראל

1. רקע
לאחרונה נשמעות טענות כי השימוש ב טוחני אשפה למטבח הביתי בישראל גורם נזק לאיכות הסביבה ועשוי לגרום לקריסת המכונים לטיפול בשפכים. במסמך זה נוכיח שטענות אלו אינן מבוססות על עובדות. ואינן מתייחסות למחקרים שנערכו בארץ ובעולם.

2. עובדות ונתונים:
חשיבות השימוש בטוחני אשפה לרווחת האזרח ולאיכות הסביבה בישראל
1. טוחני אשפה מסלקים את כל האשפה האורגנית היישר מכיור המטבח של האזרח, באמצעות מים, דרך מערכות הביוב העירוניות למכוני הטיפול בשפכים בערים השונות.
2. בדרך זו מבוצעת "הפרדה במקור" של החומר האורגני הרטוב מכלל האשפה, הפרדה שמותירה את האשפה לסילוק, עם החומר היבש בלבד (קרטונים, פלסטיק, זכוכית, נייר ועוד), הניתן בקלות למיון ולמחזור.
3. בדרך "ההפרדה במקור" באמצעות טוחני אשפה אנו מרווחים:

במישור הלאומי:
א. הפחתת נפח האשפה להעברה למטמונות (הפחתה של כ 25%-35% שהוא פלח האשפה האורגנית בישראל מתוך האשפה הכללית), נושא חשוב ביותר, בעיקר לנוכח כל בעיית מציאת פתרונות ההטמנה כתוצאה מסגירת מזבלת חיריה.
ב. מניעת הזיהום של מי התהום במתכות כבדות ומזהמים אחרים כתוצאה מחלחול החומר הרטוב הנמצא באשפה האורגנית.
ג. הפחתת זיהום האוויר הנובע מהשינוע של האשפה מהבית לאתר.
ד. הפחתת הצפיפות הכבישים הנובעת מהשינוע של האשפה מהבית לאתר.
ה. הפחתת נזקי הזיהום הסביבתיים (מפגעי ריח ומכרסמים), באזור פחי האשפה בבית ובמטמנות האזוריות, בתקופות רגילות ובעיקר בתקופות חמות או שביתות של מפני האשפה.
ו. יצירת סביבה היגיינית וירוקה לרווחת האזרח וסביבתו הקרובה.

במישור הכלכלי:
א. חיסכון ניקר בעלויות השינוע וההטמנה (רכבת הזבל)- אין ספק ועל כך יש מחקרים רבים שטיפול באחד ק"ג B.O.D (אשפה אורגנית לטיפול באגני חמצון) זול בצורה משמעותית מעלות השינוע (דרך הביוב השינוע בחינם) ומעלות ההטמנה של 1 ק"ג אשפה אורגנית במטמון (כגון חיריה).
ב. גם בטיפול עתידי באמצעות משרפות, הטיפול באשפה יבשה ללא אשפה אורגנית רטובה, הוא זול יותר ואפקטיבי יותר. שריפה של אשפה רטובה דורשת אנרגיה מרובה והיא יקרה יותר, ויוצרת מפגעים סביבתיים מזיקים כתוצאה משריפה של אשפה אורגנית.
4. השימוש בטוחני אשפה לטיפול באשפה אורגנית יוצר:
א. תוספת חומרים, נוזלים ומוצקים, למערכת הביוב העירונית.
ב. תוספת חומר אורגני לטיפול במערכות הטיפול השפכים האזוריות (B.O.D).
ג. הגדלת כמות החומר המוצק כמוצר הסופי במערכות הטיפול בשפכים עירוניים (בוצה).


2. תמצית העובדות- צילום מצב:
1. החדירה בארץ של טוחני אשפה כיום היא 0.8% בלבד.
2. הצפי של החדירה בארץ לפי כול הפרמטרים המקובלים וההגיוניים יביא את החדירה בארץ עד לשנת 2007 לאחוז חדירה של 1.2% בלבד.
3. בכל מקום בעולם (למעט ארה"ב ששם התקנה של טוחני אשפה היא חובה בחלק מהמדינות) לא עלה אחוז החדירה ב30 שנה האחרונות על 5% בלבד.
4. ממחקר עדכני שנעשה בטכניון בחיפה עולה שעד שיעור חדירה של 20% מבתי האב בישראל, אין כל השפעה כלל מהבחינות שהוזכרו על מערכות ההובלה, הטיפול בשפכים ואיכות מי הקולחים בישראל ואין כל צורך בשינוי, או בהשקעה כספית כל שהיא.
5. כבר כיום ידוע שלמכוני הטיפול לשפכים בארץ, ובעיקר בשפדן יש עודפי קיבול עודפים כך שהגדלת נפח הטיפול השפכים אורגנים אינו מהוה כל בעיה עבורם.


לסיכום:
יש לראות את הנושא של שימוש בטוחני אשפה בראיה מערכתית כוללת שבה השימוש בטוחני אשפה הוא רק חלק מתוכנית כללית בטיפול באשפה אורגנית בישראל.
על הטיפול המערכתי לכלול טוחני אשפה, מטמונות, שרפה, קומפוסטינג ומתקנים לטיפול בשפכים.
ראוי לזכור שטוחני אשפה הינם היחידים המאפשרים ביצע נכון וייחודי של רעיון ההפרדה במקור ושינוע נקי משביתות וממפגעים אקולוגים שונים (זיהום אוויר של המשאיות זבל, עומסי תעבורה, שינועים יקרים וארוכים ועוד), כמו כן, קבלת בוצה איכותית בעלת פוטנציאל כלכלי מוכח.

מחקרים רבים שנעשו בעולם ובארץ בנושא זה, מראים בברור ובהחלטיות שהיתרונות של השימוש בטוחני אשפה עולים לאין שיעור על "הבעיות" שנוצרות כתוצאה משימוש זה. "בעיות" אלו ניתנות לטיפול בקלות רבה ובעלות יחסית נמוכה, עלות שאינה נוספת אלא מתפנה כתוצאה מהחיסכון בעלויות השינוע וההטמנה.

עוצב ונבנה ע"י  היפטק בניית אתרים , עיצוב אתרים